wtypethai

การจ้างพิมพ์งานที่น้อยกว่า 10 หน้า

Posted on: เมษายน 24, 2013

การจ้างพิมพ์งานที่น้อยกว่า 10 หน้า หรือน้อยกว่า 100 บาท

เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมพบบ่อยจากการรับงาน ก็จะพบว่า ลูกค้าที่จ้างงานพิมพ์ที่น้อยกว่า 10 หน้า มักจะโกง โดยการไม่จ่ายจ้างพิมพ์นะครับ ทำให้บางครั้งผมไม่ค่อยอยากรับงานพิมพ์ที่ต่ำกว่า 10 หน้าสักเท่าไหร่

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็เห็นใจผู้ว่าจ้างเช่นกัน เพราะงานพิมพ์น้อยกว่า 10 หน้านั้น โดยมากเป็นงานด่วน ที่ผมจะพิมพ์ 1-2 ชั่วโมงก็เสร็จแล้ว ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วผมก็จะส่งงานให้เลยเพราะอาจเร่งด่วน แต่ก็มีผู้ว่าจ้างบางคนที่ฉวยโอกาสนี้ไม่จ่ายเงิน เพราะการโอนเงินนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนสูง ถึงต่อให้ฝากเข้าบัญชีก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เพราะเหตุนี้ผมเลยต้องมีการกำหนดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามนี้นะครับ

  • ลูกค้าใหม่ที่จ้างพิมพ์น้อยกว่า 10 หน้า ผมจะคิดค่าจ้างพิมพ์ 100 บาท และต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะเริ่มพิมพ์ทุกครั้ง
  • ลูกค้าเก่า ที่เคยมีเครดิตจากการจ้างพิมพ์งาน ผมก็จะรับตามราคาปกติ ส่วนมากงานพิมพ์น้อยกว่า 10 แผ่นจะรับวันต่อวันนะครับ ก็คือ ผมจะคิดแผ่นละ 10 บาท
  • ลูกค้าเก่าที่ไม่สะดวกโอนเงินเพราะต้องจ่ายค่าโอนแพง สามารถจ่ายโดยการเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือได้นะครับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเดือดร้อน และเป็นเรื่องที่ต้องขอชี้แจงไว้ให้กับผู้ว่าจ้าง และเป็นการแนะนำผู้รับจ้างพิมพ์เจ้าอื่นๆนะครับ กับการจ้างพิมพ์ “ไม่จำกัดหน้า” จำนวนน้อยกว่า 10 แผ่นเนี่ย มีโอกาสสูงที่ท่านจะโดนโกงนะครับ

Advertisements

งดรับงานชั่วคราว

-----ช่วงนี้งดรับงานชั่วคราวนะครับ ไว้ถ้าพร้อมรับงานใหม่แล้วจะแจ้งไปนะครับ

Advertisements
%d bloggers like this: